Перейти до основного змісту
Головне меню
Нижнє меню

Комітети

Enwell Energy має три комітети, що складаються з виконавчих директорів та незалежних невиконавчих директорів.

Аудиторський комітет збирається щонайменше два рази на рік для перевірки зареєстрованої фінансової інформації про компанію, та для моніторингу ефективності зовнішнього аудиту і  внутрішнього фінансового контролю.
Комітет з оплати праці встановлює загальну політику компанії щодо оплати праці директорів і вищого керівництва, беручи до уваги необхідність залучення висококваліфікованих фахівців, і приймає рішення щодо індивідуальної заробітної плати виконавчих директорів і вищого керівництва.
Комітет з управління ризиками відповідає за своєчасне виявлення, облік, оцінку і ранжування групи ризиків, а також, за розробку плану дій і моніторинг статусу заходів з їх зниження.
Наверх