Перейти до основного змісту
Головне меню
Нижнє меню

Доступність інформації

Створюючи цей сайт, ми прагнули створити щось, що буде доступним якомога більшій аудиторії,  незалежно від технологій або можливостей. Ми працювали і активно працюємо над сайтом, щоб зробити його ще доступнішим і зручнішим, тестуючи численні браузери, типи екранів, доступність та HTML-валідатори, а також інші веб-інструменти. В процесі цього ми керуємося стандартами та керівними

Сайт був створений із дотриманням стандартів W3C для HTML і узгоджений Службою перевірки валідності розмітки сайту Консорціуму W3C.   Ми прагнемо, щоб сайт відображав інформацію правильно і уніфіковано у всіх основних діючих браузерах, із дотриманням кодексу, який відповідає стандартам і забезпечує коректну передачу інформацію у браузерах майбутнього також. Проте, хоча ми прагнемо дотримуватися встановлених керівних принципів і стандартів щодо доступності та зручності і намагаємося забезпечити вірну та коректну подачу контенту, це не завжди можливо в усіх розділах вебсайту.

Для користувачів з обмеженими можливостями та технічними недоліками, ми прагнем зробити якомога простіший і зручний вебсайт. Це передбачає наявність мапи вебсайту з його змістом, а також зручний дизайн, який забезпечує можливість роботи із сайтом і більшою частиною його змісту користувачам, пристрої яких не підтримують передачу стилей, зображень або javascript.

Будь-ласка, звертайтеся за цим посиланням, якщо у вас виникли труднощі із доступом до будь-яких розділів цього вебсайту або питання чи зауваження.

Наверх