Перейти до основного змісту
Головне меню
Нижнє меню

Інформація для акціонерів

Enwell Energy – публічне акціонерне товариство, зареєстроване у Англії та Уельсі, акції якого котируються на альтернативному інвестиційному ринку (AIM) Лондонської фондової біржі під кодом "ENW".

Випущений акціонерний капітал компанії складає 320 637 836 простих акцій по 5 пенсів кожна.

Основні акціонери

Наступні сторони мали частку більшу за 3% випущеного акціонерного капіталу компанії станом на 1 листопада 2021 року:

Основні акціонери Кількість акцій % від випущеного акціонерного

капіталу

Smart Energy (CY) Limited 264,996,769 82.65
Pope Asset Management 22,273,339 6.95

Наскільки нам відомо, відсоток випущеного акціонерного капіталу, який не знаходиться у відкритому обігу, складає 82,65%.

Наверх